Chương trình Hỗ trợ tài chính đặc biệt dành cho khách hàng, đại lý và IOIS trước đại dịch COVID-19 của AIA Việt Nam

2
48

Dịch bệnh COVID-19 đã trở thành đại dịch toàn cầu và đang diễn biến phức tạp. Nhằm thực hiện vai trò đồng hành và sự bảo vệ toàn diện cho Quý Khách hàng, các anh/chị Đại lý, các anh/chị IOIS, AIA Việt Nam triển khai Chương trình Hỗ trợ tài chính đặc biệt dành cho Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Đại lý và IOIS của Công ty từ ngày 11/05/2021 đến hết ngày 30/06/2021 hoặc theo thông báo của AIA Việt Nam.

Chương trình hỗ trợ tài chính đặc biệt này của AIA Việt Nam bao gồm:

 • Mức hỗ trợ tài chính là 20 triệu đồng cho mỗi Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Đại lý và IOIS được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2.
 • Khoản hỗ trợ này hoàn toàn không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng đối với các sản phẩm mà khách hàng đang có với AIA Việt Nam.

AIA Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh COVID-19 để cung cấp thêm các hỗ trợ cần thiết khác cho Khách hàng, Đại lý và IOIS.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

 • Tất cả khách hàng là Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm (của sản phẩm chính hoặc sản phẩm bổ sung) đang có hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực với AIA Việt Nam tại thời điểm được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2.
 • Tất cả các anh/chị Đại lý, IOIS có hợp đồng đại lý, hợp đồng IOIS đang còn hiệu lực tại thời điểm được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2
 • Ngày được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 phải nằm trong thời gian áp dụng

THỦ TỤC NHẬN HỖ TRỢ

Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Đại lý và IOIS thỏa điều kiện của chương trình nếu có kết quả chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 sẽ gửi yêu cầu nhận hỗ trợ tài chính tại website của AIA.

Các thông tin đăng ký bao gồm:

  1.  Họ và Tên (Bên mua bảo hiểm/ Người được bảo hiểm/ Đại lý/ IOIS)
  2.  Ngày tháng năm sinh
  3.  Số Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Passport.
  4.  Địa chỉ thường trú
  5.  Số điện thoại – Địa chỉ email
  6.  Số hợp đồng bảo hiểm tham gia với AIA/ Hoặc Mã số đại lý/ Mã số IOIS (nếu là đại lý bảo hiểm hoặc tư vấn tài chính kênh ngân hàng)
  7.  Phương thức thanh toán
  8.  Nếu chuyển khoản: Số tài khoản ngân hàng – Tên chủ tài khoản – Tên và Chi nhánh ngân hàng.
  9.  Nếu Nhận tiền mặt tại Ngân hàng: Tên Ngân hàng, Chi nhánh ngân hàng/ Phòng giao dịch, địa chỉ.

Giấy tờ đính kèm:

  1.  Giấy ra viện
  2.   Bằng chứng y tế xác nhận nhiễm SARS-CoV-2
  3.   Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Passport.
Hồ sơ và chứng từ vui lòng gửi về địa chỉ thư điện tử:  VN.COVID-19Cares@aia.com
 

HỎI ĐÁP

1. Đối tượng nào có thể tham gia chương trình này?

 • Đối tượng của chương trình này là Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Đại lý và IOIS được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2.
 • Ngày được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 phải nằm trong thời gian áp dụng
 • Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải có Hợp đồng bảo hiểm đang còn hiệu lực tại thời điểm được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2.
 • Đại lý và IOIS phải có Hợp đồng Đại lý, Hợp đồng IOIS phải đang còn hiệu lực tại thời điểm được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2.

2.  Trong thời gian áp dụng nếu Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Đại lý và IOIS đã được hỗ trợ tài chính 20.00.000 đồng, sau đó lại tiếp tục được chẩn đoán tái dương tính với virus SARS-CoV-2 cũng trong thời gian áp dụng thì có tiếp tục được hỗ trợ 20.000.000 đồng hay không? 

 • Khoản hỗ trợ tài chính này chỉ dành cho Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Đại lý và IOIS được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 và chỉ được hỗ trợ tài chính 1 lần. Vì vậy, trong trường hợp tái dương tính sẽ không được hỗ trợ.

3. Nếu Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Đại lý và IOIS tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm, nhiều sản phẩm chính cũng như nhiều sản phẩm bổ sung với AIA thì có được hỗ trợ nhiều lần khoản tài chính này không?

 • Khoản hỗ trợ tài chính này chỉ trả duy nhất 1 lần vì vậy nếu Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Đại lý và IOIS cho dù có nhiều hợp đồng, nhiều sản phẩm chính cũng như nhiều sản phẩm bổ sung với AIA cũng chỉ được hỗ trợ tài chính 1 lần.

4. Nếu Bên mua bảo hiểm cũng đồng thời là Người được bảo hiểm hoặc Đại lý hoặc IOIS của AIA thì có được yêu cầu hỗ trợ tài chính nhiều lần nếu được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 không?

 • Khoản hỗ trợ tài chính này chỉ được duy nhất 1 lần vì vậy nếu Bên mua bảo hiểm cũng đồng thời là Người được bảo hiểm hoặc Đại lý hoặc IOIS của AIA thì cũng chỉ được hỗ trợ tài chính 1 lần.

5. Nếu trước ngày 11/05/2021 Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm hoặc Đại lý hoặc IOIS đã được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng chưa từng được hỗ trợ tài chính 20.000.000 đồng thì với chương trình hỗ trợ tài chính lần này nếu tiếp tục được chẩn đoán tái dương tính với virus SARS-CoV-2 có được nhận hỗ trợ tài chính nếu thỏa điều kiện không?

 • Nếu trước ngày 11/05/2021 Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm hoặc Đại lý hoặc IOIS đã từng được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng chưa từng được hỗ trợ tài chính 20.000.000 đồng thì với chương trình hỗ trợ tài chính lần này nếu tiếp tục được chẩn đoán tái dương tính với virus SARS-CoV-2 sẽ được nhận hỗ trợ tài chính nếu thỏa điều kiện.

6. Nếu trước ngày 11/05/2021 Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm hoặc Đại lý hoặc IOIS đã được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 và đã được nhận hỗ trợ tài chính 20.000.000 đồng thì với chương trình hỗ trợ tài chính lần này nếu tiếp tục được chẩn đoán tái dương tính với virus SARS-CoV-2 có được nhận hỗ trợ tài chính nếu thỏa điều kiện không?

 • Nếu trước ngày 11/05/2021 Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm hoặc Đại lý hoặc IOIS đã từng được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 và đã được nhận hỗ trợ tài chính 20.000.000 đồng thì với chương trình hỗ trợ tài chính lần này nếu tiếp tục được chẩn đoán tái dương tính với virus SARS-CoV-2 sẽ không được nhận hỗ trợ tài chính.

7.  Vui lòng cho biết thủ tục nhận hỗ trợ tài chính trong trường hợp được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2? 

Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Đại lý và IOIS thỏa điều kiện của chương trình nếu có kết quả chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 sẽ gửi yêu cầu nhận hỗ trợ tài chính tại website của AIA.

Các thông tin đăng ký bao gồm:

  1. Họ và Tên (Bên mua bảo hiểm/ Người được bảo hiểm/ Đại lý/ IOIS)
  2. Ngày tháng năm sinh
  3. Số Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Passport
  4. Địa chỉ thường trú
  5. Số điện thoại – Địa chỉ email
  6. Số hợp đồng bảo hiểm tham gia với AIA/ Hoặc Mã số đại lý/ Mã số IOIS (nếu là đại lý bảo hiểm hoặc tư vấn tài chính kênh ngân hàng)
  7. Phương thức thanh toán
  8. Nếu chuyển khoản: Số tài khoản ngân hàng – Tên chủ tài khoản – Tên và Chi nhánh ngân hàng
  9. Nếu nhận tiền mặt tại Ngân hàng: Tên Ngân hàng, Chi nhánh ngân hàng/ Phòng giao dịch, địa chỉ

Giấy tờ đính kèm:

  1. Giấy ra viện
  2. Bằng chứng y tế xác nhận nhiễm SARS-CoV-2
  3. Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Passport
Hồ sơ và chứng từ vui lòng gửi về địa chỉ thư điện tử:  VN.COVID-19Cares@aia.com

8. Hiện nay, AIA Việt Nam cũng đang tiếp tục đồng hành cùng đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch Covid-19 trong trường hợp có kết quả chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 sẽ được hỗ trợ tài chính 10.000.000 đồng. Như vậy nếu khách hàng cũng đồng thời là Y bác sĩ, nhân viên y tế có kết quả chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 thì có được hỗ trợ tổng cộng 30.000.000 đồng cho cả 2 chương trình hay không?

 • Trong trường hợp nếu khách hàng cũng đồng thời là Y bác sĩ, nhân viên y tế có kết quả chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 thì sẽ chỉ được nhận khoản hỗ trợ tài chính có giá trị cao nhất là 20.000.000 đồng. Như vậy nếu Y bác sĩ, nhân viên y đã được công ty hỗ trợ 10.000.000 đồng thì với lần tái dương tính này sẽ được hỗ trợ thêm 10.000.000 đồng.

2 BÌNH LUẬN

GỬI BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây