Các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm

0
344
Luật bảo hiểm
Văn bản pháp luật liên quan tới hoạt động bảo hiểm

Các văn bản pháp luật liên quan tới hoạt động kinh doanh bảo hiểm như luật bảo hiểm, nghị định, thông tư, luật sửa đổi… để các bạn tham khảo:

 1. Luật Kinh doanh bảo hiểm 24/2000/QH10

 2. Nghị định 45/2007/NĐ-CP

 3. Nghị định 46/2007/NĐ-CP

 4. Luật sửa đổi bổ sung Luật kinh doanh bảo hiểm 61/2010/QH12

 5. Nghị định 123/2011/NĐ-CP

 6. Thông tư 124/2012/TT-BTC

 7. Thông tư 125/2012/TT-BTC

 8. Thông tư 232/2012/TT-BTC

 9. Nghị định 98/2013/NĐ-CP

 10. Nghị định 68/2014/NĐ-CP

 11. Thông tư 194/2014/TT-BTC

 12. Nghị định 12/2015/NĐ-CP

 13. Quyết định 15/QĐ-QLBH

 14. Nghị Định 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Link tải về:https://drive.google.com/open?id=1idxIXcUE0k0gMX3aldEwWpBle_wfjPIX

GỬI BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây